divendres, 15 d’abril de 2016

Arduino: Projecte 1

Fa uns dies que m'ha arribat el KIT de Arduino UNO. Ara toca jugar i aprendre a fer projectes. De moment ja he fet el "Hola mundo" en el món d'Arduino que consisteix en encendre i apagar un LED.
És molt simple. Només això. Un bucle infinit: encén el LED un segon (1000 mili-segons) i apaga el LED un segon (1000 mili-segons).


Foto del projecte


Imatge de l'esquema
Codi font:Codi Font:

/* Parpadeo
 *  Autor: Sergi Caparros
 *  Data: Abril 2016
 *  Aplicació que encen i apaga un LED a intervals d'un segon.
*/
int pinLed = 9; //llamamos pinLed al pin 9
//Funcion de configuracion de Arduino
void setup()
{
pinMode(pinLed, OUTPUT); //Configuramos pinLed como salida
}
//Funcion bucle de Arduino. Corazon del programa
void loop()
{
digitalWrite(pinLed, HIGH); //Activamos pinLed. Enciende el LED
delay(1000); //Esperamos un segundo (1000ms)
digitalWrite(pinLed, LOW); //Desactivamos pinLed. Apaga el LED
delay(1000); //Esperamos un segundo